Std. Ytbehandlingskoder

SVG std 2000, utgåva 2

       Enligt ISO 4042/2081 DIN 267/9: A2 L   Enligt SS: 3191/2968 Fe/Zn 5 c

Nomenklatur – exempel

SVF std 2000, utgåva 2 ISO 2081 DIN 50979 ISO 4042
5 µm zink på stål, blå kromatering Fe/Zn5/C1 Fe/Zn5/A A2B
8 µm zink på stål, gul kromatering Fe/Zn8/C2 Fe/Zn8/C A3c
12 µm zink på stål, grön kromatering Fe/Zn12/C3 Fe/Zn12/D A4D
15 µm zink på stål, svart kromatering Fe/Zn15/C4 Fe/Zn15/F A5R
8 µm zink på stål, blå passivering Fe/Zn8/P1 Fe//Zn8//An//T0 A3B(+ELV/RoHS)
8 µm zink på stål, gul passivering Fe/Zn8/P2 Fe//Zn8//An//T0 A3C
8 µm zink på stål, grön passivering Fe/Zn8/P3 A3D
8 µm zink på stål, svart passivering – med sealer Fe/Zn8/P4/T2 FE//Zb8//Fn//T2 A3R
8 µm zink på stål, iriserande passivering Fe/Zn8/P5 Fe//Zn8//Cn//T0 A3A
8 µm zink-nickel på stål, svart passivering – ingen sealer Fe/ZnNi8/P4 Fe//ZnNi8//Fn//T0 P3R
8 µm zink-nickel på stål, svart passivering – med sealer Fe/ZnNi8/P4/T2 Fe//ZnNi8//Fn//T2 P3R
8 µm zink-nickel på stål, iriserande passivering Fe/ZnNi8/P5 Fe//ZnNi8//Cn//T0 R3A
12 µm zink-järn på stål, svart passivering – ingen sealer Fe/ZnFe12/P4 Fe//ZnFe12//Fn//T0 R4R
12 µm zink-järn på stål, svart passivering – med sealer Fe/ZnFe12/P4/T2 Fe//ZnFe12//Fn//T2 R4R
12 µm zink-järn på stål, iriserande passivering Fe/ZnFe12/P5 Fe//ZnFe12//Cn//T0 R4A

KORROSIONSKLASSER

Klass Exempel på användningsområde Beteckning på ytbehandling Krav / NSS (ISO 9227)
Vitblemma Basmetallkorrosion
Tunnfilms- passivering Tjockfilms- passivering Tunnfilms- passivering Tjockfilms- passivering
0 Dekorativt Fe/Zn5/P1
Fe/Zn5/P4
6
24
48
72
1 Inomhus
Varmt och torrt
Fe/Zn5/P2, Fe/Zn5/P5,
Fe/Zn8/P1,
Fe/Zn8/P4
6
24
72 72
96
120
2 Inomhus
Kan utsättas för fuktighet
Fe/Zn8/P1, Fe/Zn8/P2, Fe/Zn8/P5 72 144
3 Utomhus
Måttlig korrosiv belastning
Fe/Zn12/P1, Fe/Zn12/P2, Fe/Zn12/P5
Fe/Zn8/P4
Fe/ZnFe8/P4
Fe/ZnFe8/P5
72
144
144
200
216
266
266
320
4 Utomhus
Hög korrosiv belastning
Marina och/eller industriella miljöer
Fe/ZnNi8/P5, Fe/ZnNi8/P4 >200 >700

Efterbehandling med en sealer, T2, kan ge en förbättring av korrosionsskyddet. Det gäller både tid till vitblemma och basmetallkorrosion.
Tabellen avser ytbehandling som hänggods av referensplåtar. Behandling i trumma kan ge något lägre värden.
Provning i neutral saltspray, NSS, skall endast användas som verifiering av process.
Denna nomenklaturstandard syftar till att vara ett komplement och förtydligande av standardena SS-EN ISO 2061 och SS 147000.
I de fall frågeställningar upptagna i SS-EN ISO 2061 och SS 147000 inte behandlats i denna standard gäller de i de båda standardardena upptagna kraven.
Kromatering
Omvandlingsskikt som innehåller kromater, sexvärt krom. Denna typ av behandling uppfyller inte krav i ROHS och ELV.
Passivering
Omvandlingsskikt som är fria från sexvärt krom. Kan innehålla trevärt krom.

Beteckningar för kromatering respektive passivering

Innehållande sexvärt krom
C1 Blå, blank kromatering, dekorativ finish
C2 Gul kromatering
C3 Grön kromatering
C4 Svart kromatering
Fria från sexvärt krom
P1 Blå, blank passivering, dekorativ finish
P2 Gul passivering
P3 Grön passivering (för framtida bruk)
P4 Svart passivering
P5 Transparent, isiserande passivering
Efterbehandling
(T0 Ingen efterbehandling)
T1 Lack
T2 Organisk eller oorganisk sealer
T3 Organsikt färgämne
T4 Fett, olja, etc
T5 Vax
Beteckningar för värmebehandling
SR=avspänningsbehanling före ytbehandling
ER=väteutdrivning efter ytbehandling
Temperatur i C anges inom parentes
Tid i timmar anges efter parentes

Exempel:
1. Väteutdrivning av gul kromaterad 8 µm zink på stål i 190 grader C under 12 h, Fe/Zn8/ER(190)12/C2
2. Avspänningsbehanling av ståldetalj som ska ytbehandlas med gul kromaterad 8 um zink FE/SR(200)2/Zn(/C2

Enligt ISO 4042/2081 DIN 267/9: A2 L

 

(Källa DIN 267/9)

Enligt SS: 3191/2968 Fe/Zn 5 c

Standardiserade skikttjocklekar och beteckningar
SS 3191/2968

Skikttjocklek
µm
Beteckning
Blankkromatering
Gulkromatering
Grönkromatering
Svartkromatering
Utan kromatering
5
Fe/Zn 5 C1
Fe/Zn 5 C2
Fe/Zn 5 C3
Fe/Zn 5 C4
Fe/Zn 5
8
Fe/Zn 8 C1
Fe/Zn 8 C2
Fe/Zn 8 C3
Fe/Zn 8 C4
Fe/Zn 8
12
Fe/Zn 12 C1
Fe/Zn 12 C2
Fe/Zn 12 C3
Fe/Zn 12 C4
Fe/Zn 12
15
Fe/Zn 15 C1
Fe/Zn 15 C2
Fe/Zn 15 C3
Fe/Zn 15 C4
Fe/Zn 15
20
Fe/Zn 20 C1
Fe/Zn 20 C2
Fe/Zn 20 C3
Fe/Zn 20 C4
Fe/Zn 20
25
Fe/Zn 25 C1
Fe/Zn 25 C2
Fe/Zn 25 C3
Fe/Zn 25 C4
Fe/Zn 25

Beteckningen omfattar:

a) det kemiska tecknet för basmetallen (järn eller stål) följt av ett snedstreck, Fe/
b) det kemiska tecknet för zink, Zn
c) en siffra som anger zinkskiktets minitjocklek i mikrometer
d) symboler som anger typ av kromateringsskikt där:

C1 = blankkromatering
C2 = gulkromatering
C3 = grönkromatering
C4 = svartkromatering

(Källa SS 3191/2968)

 

Ramo AB ansvarar ej för eventuella felaktigheter i ovanstående information.
Ramo AB takes no responsibility in the eventuality of errors in the above information.