Gjutning Metall

Service:
Vaxgjutning, kokillgjutning, pressgjutning, aluminiumpressning, zinkgjutning, sintring, mm
Alla dimensionsområden med efterbearbetning och kontroll.

Gjuttekniker:
Vaxgjutning används där höga precisions krav finns och mindre serier. Genom verktygen skapas vaxkakor som appliceras på stativ i grupper och som sedan kan avgjuts först efter att de har belagts med pulveriserat glas och bindningsmedel.
Förr gjordes mycket av detta arbetet manuellt men i våra fabriker har man anpassat sig efter miljö kraven och automatiserat det mesta. Genom att Ramo AB är miljö certifierad enligt ISO 14001 är det viktigt för oss att arbeta endast med de leverantörer som kan hantera dessa starka bindningsmedel utan att det påverkar miljö och människor.
När processen är klar torkas vaxkakorna. Vaxkakorna placeras i en ugn och vaxet rinner bort ut kakan. Kvar är nu själva gjutformen som klarar höga toleranskrav utan efterbehandling. De flesta typer av gjutbara material är möjliga att använda. Se vår presentations film som visar tillverkningsavsnittet. Serier ifrån några hundra till ett par tusen kan vara tänkbart.

Kokillgjutning används för tillverkning av detaljer utsatta för speciella påfrestningar eller stora krav på trycktäthet bland annat. När det handlar om komplicerade konstruktioner kan stålformarna kompletteras med ”sandkärnor”, något som ger ytterligare möjligheter i fråga om detaljutformning.
Toleranserna på Kokillgjutning är mycket goda. Serier om ett par tusen är normalt. Vanliga material är aluminium m.m.

Pressgjutning / aluminiumpressning / zinkgjutning framställs ofta för komplicerade detaljer med stor måttnoggrannhet och hög ytfinish . Själva pressgjutningsverktyget är tillverkat av stål. Gjutningen sker som regel i helautomatiserade maskiner. Serier upp till hundratusentals detaljer.

Sintring är en process där fasta partiklar sammanfogas vid höga temperaturer, dock under smältpunkten. Sintring kan ske både mellan partiklar, så att de fogas ihop, eller inom partiklar, så att porer fylls ut.
Sintring innebär alltid att materialets specifika yta minskar, och drivs av det faktum att en mindre yta har en mindre energi. Sintring kan ökas genom att materialet, eller en del av materialet, delvis smälter, eller genom kemiska reaktioner.
Sintring utnyttjas bland annat vid tillverkning av material genom pulvermetallurgi. De flesta material är möjliga att sintra. Serier ifrån 5-10 tusen.

Annan gjutteknik kan ombesörjas så som ex gipsgjutning. Fråga oss så lämnar vi bästa förslag.

Källa Wikipedia