Ytklasser #2

Ytklasser Aluminium

Ytklass Definition.
Profiler med:
Hantering & användningsområde Betraktningsavstånd Rekommenderad legering
1 Extremt höga ytkrav
Det får inte synas repor, märken eller iögonfallande strukturränder på profilens synliga ytor. Kan enbart erhållas från material pressat i ytklass 2 som därefter behandlats kemiskt eller mekaniskt och slutligen anodiserats.Synlig yta runt om kan inte erhållas med denna ytklass. Undantag slipad yta.
Superkvalitet
Individuell hantering och avsyning i alla led. Packningsinstruktioner med specificerade förpackningsmaterial/
metoder ska utfärdas i samråd med kunden. Max leveranslängd avtalas.Radio/TV, belysningsarmaturer, tavelramar och prydnadsföremål.
Ca 0,5-0,6 m 6060
6063
2

Mycket höga ytkrav
Det får inte synas repor, märken eller iögonfallande strukturränder på profilens synliga ytor som ska ytbehandlas enligt ytklass 1 ovan.Synlig yta runt om kan inte erhållas med denna ytklass. Undantag slipad yta.

 

 

Profiler ska som regel anodiseras.

Mycket hög lack-/anodiseringskvalitet
Individuell hantering och avsyning i alla led. Packningsinstruktioner med specificerade förpackningsmaterial/ metoder ska utfärdas i samråd med kunden. Max leveranslängd avtalas.Radio/TV, belysningsarmaturer, prydnadsföremål, exklusiva möbler, kök och bad.
ca 1m 6060
6063
3

Höga ytkrav
Det får inte synas Iögonfallande strukturrepor eller andra skador på profilens synliga ytor. Grafitskador och andra skador från bord tillåts på synliga ytor.Skador/märken som försvinner vid anodisering kan godtas på synliga ytor.

 

 

Profiler ska som regel anodiseras. På övriga ytor enl. ytklass 4.

Hög lack-/anodiseringskvalitet
Packningsinstruktioner med specificerade förpackningsmaterial/
metoder ska utfärdas i samråd med kunden. Max leveranslängd avtalas.Möbler, lampor, butiksinredningar, fönster, dörrar.
ca 2m 6060
6063
4 Normala ytkrav
Det får inte synas Iögonfallande strukturrepor eller andra skador på profilen.
Normalkvalitet
Packningsinstruktioner ska utfärdas.Finmekaniska delar, kylflänsar byggsystem (utom fönster och dörrar) balkonger, markiser, stängsel, stegar. Standardprofiler.
ca 3m 6060
6063
6005A
6082
6101
5 Ringa eller utan ytkrav
Det får inte synas iögonfallande hanteringsrepor eller andra skador på profilen.Blåsor och sprickor tillåts ej.
Konstruktionskvalitet
Standardprofiler (lagerprofiler i grossistledet)
Delar till grov mekanisk bearbetning. Golvprofiler och på detaljer där synlig yta saknas helt.

Copyright (©) Ramo AB

Ramo AB ansvarar ej för eventuella felaktigheter i ovanstående information.
Ramo AB takes no responsibility in the eventuality of errors in the above information.