RAMO DAGEN

De tävlande i Ramo Academy visar upp sina idéer. Dessutom kom inspirerande gästföreläsare och talade!