Tillståndsbeteckningar #2

Tillståndsbeteckningar

ENLIGT SS-EN 515

Tillstånd

Egenskaper

F

Fabrikstillstånd – inga gränsvärden för mekaniska egenskaper anges.

O

Glödgat – produkter som erhåller de för glödgat angivna egenskaperna efter värmebearbetning, får betecknas som O-tillstånd.

O2

Termomekaniskt behandlat för att öka formbarheten såsom krävs för superplastisk formning. (SPF)

H12

Hårdbearbetat – 1/4 hårt.

H14

Hårdbearbetat – 1/2 hårt.

H16

Hårdbearbetat – 3/4 hårt.

H18

Hårdbearbetat – 4/4 hårt. (helhårt)

H19

Hårdbearbetat – extra hårt.

H111

Glödgat och lätt kallbearbetat (mindre än H11) genom påföljande operationer såsom sträckning eller planing.

H112

Lätt hårdbearbetat eller varmbearbetat eller efter en begränsad kallbearbetning. (gränsvärden för mekaniska egenskaper är satta)

H114

Avger präglad eller mönstrad plåt eller band.

H116

Avser aluminium-magnesium legeringar med en magnesiumhalt av 4% eller högre och för vilka gränser för mekaniska egenskaper och skikt-korrosionshärdighet finns fastställda.

H22

Hårdbearbetat och anlöpt – 1/4 hårt.

H24

Hårdbearbetat och anlöpt – 1/2 hårt.

H26

Hårdbearbetat och anlöpt – 3/4 hårt.

H28

Hårdbearbetat och anlöpt – 4/4 hårt. (helhårt)

H32

Hårdbearbetat och stabiliserat – 1/4 hårt.

H34

Hårdbearbetat och stabiliserat – 1/2 hårt.

H36

Hårdbearbetat och stabiliserat – 3/4 hårt.

H38

Hårdbearbetat och stabiliserat – 4/4 hårt. (helhårt)

W

Upplösningsbehandlat. (instabilt tillstånd)

T3

Upplösningsbehandlat, kallbearbetat och kallåldrat.

T351
T451

Upplösningsbehandlat, avspänningsbehandlat genom sträckning en angiven grad (kvarstående deformation 0,5% till 3% för plåt under 6 mm, 1,5% till 3% för plåt 6 mm och över, 1% till 3% för valsad eller kalldragen stång, 1% till 5% för fri- eller ringsmide och valsad ring) och kallåldrat. Produkterna erhåller ingen ytterligare riktning efter sträckning.

T3510
T4510

Upplösningsbehandlat, avspänningsbehandlat genom sträckning en angiven grad (kvarstående deformation 1% till 3 % för strängpressad stång, profil och rör, 0,5% till 3% för dragna rör) och kallåldrat. Produkterna erhåller ingen ytterligare riktning efter sträckning.

T4

Upplösningsbehandlat och kallåldrat.

T5

Kylt från varmbearbetning och därefter varmåldrat.

T6

Upplösningsbehandlat och varmåldrat.

T651

Upplösningsbehandlat, avspänningsbehandlat genom sträckning en angiven grad (kvarstående deformation 0,5% till 3% för plåt under 6 mm, 1,5% till 3% för plåt 6 mm och över, 1% till 3% för valsad eller kalldragen stång, 1% till 5% för fri- eller ringsmide och valsad ring) och varmåldrat. Produkterna erhåller ingen ytterligare riktning efter sträckning.

T6510

Upplösningsbehandlat, avspänningsbehandlat genom sträckning en angiven grad (kvarstående deformation 1% till 3% för strängpressad stång, profil och rör, 0,5% till 3% för dragna rör) och varmåldrat. Produkterna erhåller ingen ytterligare riktning efter sträckning.

T7

Upplösningsbehandlat och överåldrat.

T73

Upplösningsbehandlat och överåldrat för att ge bästa spänningskorrosionshärdighet.

T8

Upplösningsbehandlat, kallbearbetat och varmåldrat.

T9

Upplösningsbehandlat, varmåldrat och därefter kallbearbetat.

Copyright (©) Ramo AB

Ramo AB ansvarar ej för eventuella felaktigheter i ovanstående information.
Ramo AB takes no responsibility in the eventuality of errors in the above information.