Kemisk sammansättning #2

Kemisk sammansättning

LEGERINGARS KEMISKA SAMMANSÄTTNING ENLIGT SS-EN 573-3 1994

EN AW

Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Cr

1050A
1070A
1200
1350

0,25
0,20
1,00 Si+Fe
0,10

0,40
0,250,40

0,05
0,03
0,05
0,05

0,05
0,03
0,05
0,01

0,05
0,03
0,01

2007
2011
2014
2017A
2024
2030

0,80
0,40
0,50-1,20
0,20-0,80
0,50
0,80

0,80
0,70
0,70
0,70
0,50
0,70

3,30-4,60
5,00-6,00
3,90-5,00
3,50-4,50
3,80-4,90
3,30-4,50

0,50-1,00

0,40-1,20
0,40-1,00
0,30-0,90
0,20-1,00

0,40-1,80

0,20-0,80
0,40-1,00
1,20-1,80
0,50-1,30

0,10

0,10
0,10
0,10
0,10

3003
3103

0,60
0,50

0,70
0,70

0,05-0,20
0,10

1,00-1,50
0,90-1,50


0,30


0,10

5005
5049
5052
5083
5086
5754

0,30
0,40
0,25
0,40
0,40
0,40

0,70
0,50
0,40
0,40
0,50
0,40

0,20
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

0,20
0,50-1,10
0,10
0,40-1,00
0,20-0,70
0,50

0,50-1,10
1,60-2,50
2,20-2,80
4,00-4,90
3,50-4,50
2,60-3,60

0,10
0,30
0,15-0,35
0,05-0,25
0,05-0,25
0,30

6005
6012
6262
6060
6061
6063
6082
6101B

0,60-0,90
0,60-1,40
0,40-0,80
0,30-0,60
0,40-0,80
0,20-0,60
0,70-1,30
0,30-0,60

0,35
0,50
0,70
0,10-0,30
0,70
0,35
0,50
0,10-0,30

0,10
0,10
0,15-0,40
0,10
0,15-0,40
0,10
0,10
0,05

0,10
0,40-1,00
0,15
0,10
0,15
0,10
0,40-1,00
0,05

0,40-0,60
0,60-1,20
0,80-1,20
0,35-0,60
0,80-1,20
0,45-0,90
0,60-1,20
0,35-0,60

0,10
0,30
0,04-0,14
0,05
0,04-0,35
0,10
0,25

7020
7022
7075

0,35
0,50
0,40

0,40
0,50
0,50

0,20
0,50-1,00
1,20-2,00

0,05-0,50
0,10-0,40
0,30

1,00-1,40
2,60-3,70
2,10-2,90

0,10-0,35
0,10-0,30
0,18-0,28

EN AW

Zn

Ti

Bi

Pb

Anm.

1050A
1070A
1200
1350

0,07
0,07
0,10
0,05

0,05
0,03
0,05
0,05
min Al99,5
min Al99,7
min Al99
min Al99,5

2007
2011
2014
2017A
2024
2030

0,80
0,30
0,25
0,25
0,25
0,50

0,20

0,15

0,15
0,20

0,20
0,20-0,600,20

0,80-1,50
0,20-0,600,80-1,50

1)

2)
3)
2)

3003
3103

0,10
0,20

4)

5005
5049
5052
5083
5086
5754

0,25
0,20
0,10
0,25
0,25
0,20


0,10

0,15
0,15
0,15
5)

6005
6012
6262
6060
6061
6063
6082
6101B

0,10
0,30
0,25
0,15
0,25
0,10
0,20
0,10

0,10
0,20
0,15
0,10
0,15
0,10
0,10


0,70
0,40-0,70

0,40-2,00
0,40-0,707020
7022
7075

4,00-5,00
4,30-5,20
5,10-6,100,20

6)
7)
8)

1)

0,20 Ni; 0,20 Sn

2)

Zr + Ti gräns maximum 0,20 kan användas för strängpressade produkter om överenskommelse har träffats mellan tillverkare och köpare.

3)

0,25 Zr + Ti

4)

0,10 Zr + Ti

5)

0,10-0,60 Mn + Cr

6)

0,08-0,20 Zr; 0,08-0,25 Zr + Ti

7)

0,20 Zr + Ti

8)

Zr + Ti gräns maximum 0,25 kan användas för strängpressade produkter om överenskommelse har träffats mellan tillverkare och köpare.

Copyright (©) Ramo AB

Ramo AB ansvarar ej för eventuella felaktigheter i ovanstående information.
Ramo AB takes no responsibility in the eventuality of errors in the above information.