Ramo Group växer VIETNAM

Nya marknader undersöks då en mättande marknad och krävande omförhandlingar i USA gör att Ramo vill gå i spetsen. Vi börjar med att sondera Vietnam och Ho Chi Minh (Saigon city). Arbetet kommer fortsätta med uppföljnings resa i oktober. Vi har varit runt på 10 olika fabriker och fått mycket bra kontakter.Ännu återstår mycket arbete innan vi når vårt mål.