Investering
Fler och mer lagerplatser
Plats för ytterligare 260 Europallar eller 130 ton stapelbart gods. Vår lagerkapacitet är nu 1000 ton (ca 60 st. 20-fots containers).
Vi lagerhåller allt i reglerat och tempererade utrymmen när allt godset är inspekterat och kontrollerat.

Ny server!
Ny server är samtidigt på plats för att orka administrera vårt behov med största säkerhet.
Var med i vår rivstart under 2016 och låt oss utveckla vårt samarbete.