Utbildning ”team formation”

Team Ramo har i Januari genomfört en DISC ANALYS med Finnveden säljkraft.
Vi åker nu bort några dagar för att utvärdera dessa.
Målet är att förstå oss själva bättre och att vi då kan bli starkare som TEAM.
Ramo vill göra skillnad!
Var med i vår rivstart på 2016 och se hur vi vill utveckla vårt samarbete!