Ramo investerar i Kina.
Ny maskin investering är på plats.
Det är den andra större maskininvesteringen på mindre tid än 1 år.
Genom detta förstärker vi vår möjlighet att producera mer i egen regi.