0-FEL vid ISO REVISION.
ISO 14001:2004 Miljö utan anmärkning.
ISO 9001:2008 Kvalitets lednings system utan anmärkning.

Vi på Ramo är stolta över vårt arbete.
Målet är att alltid ha 0-FEL även vid ISO revision.

När vi pratar kvalitet vet vi att det inte är många som hänger ned oss.
I flera fall väljer våra kollegor att helt eller delvisa avstå kvalitets bevis som en ISO revision innebär.
Ramo gillar kvalitén och när det blir som tuffast är det ofta som roligast säger vår kvalitetschef.
När Ni har behov av kvalitet TÄNK RAMO AB!