Revision ISO 14001:2004 (Förnyelse av certifikat) / ISO 9001:2008 (Förnyelse av certifikat).
Syftet med revisionen var att säkerställa att ledningssystemet underhölls, uppdaterades och är effektivt för att möta verksamhetens mål.
1 mindre alvarlig avvikelse (B) blev resultatet.
Ramo fick ännu en gång kvitto på att vi arbetar mot rätt mål. Vi har en hög nivå på vårt kvalitets tänkande och arbete.