Ramo Group avyttrar en del i den Ungerska marknaden!
Genom att samordna även administrationen i Värnamo blir vi effektivare!
Vi kan då engagerar oss mer i den Kinesiska tillverkningen!