Materialanalys görs numera av oss själva.
En av våra större investeringar sett till krav.
Ramo investerar i egen Spectrometer Q4 Tasman ifrån Bruker.
Vi ser ett stort behov av att verifiera att rätt material kommer till oss.
De senaste åren har det gjort analys på allt inkommande material, vilket ledde fram till denna investering.
Nu vet vi att mycket inte stämmer. Av den anledningen vill vi inte vilse leda våra kunder med material intyg som vi inte själva kan verifiera.