Uppgradering av affärs systemet och server är på börjad och kommer att ske löpande under 4 månader.
Genom detta skapar vi förutsättningar för framtiden!