Ramo inför mål med systematiskt arbetsmiljö.
OHSAS 18001:2007/AFS 2001:1
För oss är det viktigt att vi strävar efter bra arbetsmiljö hos oss och våra partner.
Lagstiftningen kring arbetsmiljö blir alltmer strikt. Överhuvudtaget går utvecklingen mot en bättre arbetsmiljö.
Organisationers ekonomiska policy utvecklas och personalstyrning och andra verktyg används i ökad utsträckning.
Det blir alltså allt viktigare för varje typ av organisation att förverkliga en bra arbetsmiljö.
Det görs genom att säkerhetsrisker och arbetsmiljö granskas. Med hjälp av granskningen genomförs förbättringar av verksamheten, produkterna och tjänsterna.
Att förbättra arbetsmiljön ger en hållbar utveckling och nya utmaningar.
Vårt mål är att bli certifierade inom något år.