Ramo fördjupar samarbetet med producenter i Kina.
Vi centrerar det till Ningbo men startar även produktion i andra delar av Kina.
Fråga oss på gjutgods här har vi stora möjligheter.