Ramo Group förstärks
Genom utökat samarbete i Ungern, Polen, Turkiet, samt Kina kan vi erbjuda tillverkning med hög kvalité och lågt produktpris.
Med våra egna producenter önskar vi nya och kamla kunder välkomna.
Joint venture avtalen som arbetats fram under hösten gör att vi kan flytta fram positionerna.
Våra nya partners i Ramo Group har stora ambitioner.
Vi ser med tillförsikt fram emot nästa år.