ISO 9001 &14001 ”NY” revision
Godkänd revision av vårt kvalité och miljöledning system.
Nycertifieringen som genomförs var 3:e år är nu avslutad.
Med rungande applåder till oss själva avslutar vi dagen.
Våra kunder skall känna trygghet genom vårt kvalitetsarbete.