Vi förstärker vår säljkår
Vi har anställt en ny säljare.