Miljö certifiering SS-EN ISO 14001:2004
Kravet på en bättre miljö kan aldrig bli tydligare än i år.
Vi har därför i samband med klimat konferensen i Köpenhamn
tagit beslut på att vi vill ta vårt ansvar. Vi kan inte längre skylla på att det inte finns tid eller resurser. I en låg konjunktur som denna är det viktigt att vi kan visa hur Ramo skiljer sig ifrån andra kollegor i branschen.
Vi är vana sedan ett tag tillbaka då kapacitets frågan och det populistiska beslutet att köpa i Kina har dragit till sig många lycksökare. Ramo står för tanken att: ”inte finnas på plats ” kan man inte verka, ”inte kunna bevisa miljö-kvalitet” kan man inte behålla miljö-kvalitet. Det är därför mycket viktigt att vi tar dessa kostnader för att våra kunder lättar skall kunna få en översikt om hur mycket mer man får genom ett samarbete med Ramo.