Kurs Mätteknik
Vi på Ramo försöker att alltid bli bättre på det vi gör och har därför genom gått en kurs i mätteknik där vi fick lära oss att förstå och bli bättre på ritningar, för att lättare kunna hjälpa våra kunder och leverantörer med ritnings kritik. I kursen ingick också att göra mätningarna lättare med olika mätverktyg och tekniker.