Leverantörs utbildning hos kund!
Ett led i vår utveckling med våra kunder är att vara ”lyhörda”.
Ramo har under hösten genomgått komprimerad leverantörsutbildning hos Väderstad Verken AB.
Utbildningen är en avrundning av det arbete som Ramo gjort tillsammans med Väderstad på kvalitets sidan. Ramo har varit
behjälplig med införande av Väderstads egna kvalitets krav motsvarande PPAP, material översättningar etc.
Inför Väderstads införande av standard gjorde bla Stefan Jingbratt studie av Ramo´s kvalitets system. Vi arbetade tillsammans
ut en del av direktiven som utmynnade i VSQP2008 med bla ”10005771 VPA-VVAB” (motsvarande krav hos bilindustrin typ PPAP). Syftet ifrån
Väderstad har varit att ge oss ökad kunskap och förmåga att arbeta vidare mer internt hos dem, tillsammans med de tekniker
och metoder som används för att öka kvaliteten. Leveransprecision och lönsamhet är nyckel områden som utbildningen skall utmynna i.
En del av innehållet i kursen är nytt för Ramo men att arbeta tillsammans med kunder på detta sätt har vi satt stort värde på.
Kursen leds av Lars Almhem Consultion AB som har förflutet ifrån bilindustrin Saab, Volvo med kvalitets och produktions ansvar.