Fördjupad kontakt med bilindustrin i södra Europa Vi har sedan en tid tillbaka genomgått en utvärdering av en av de största underleverantörerna till Spansk, Fransk och Japansk bilindustri. Sedan september i år har vi med hjälp av Centrala avtal fått möjlighet att gå vidare till alla enheterna i Europa. Vi ser också möjlighet att kunna erbjuda våra tjänster i Kina där marknaden växer
för den syd Europeiska bilindustrin. Vårt mål är att komma till slutliga förhandlingar under 2008 och att detta skall leda till en fortsatt
expansion av våran grupp. Förfrågan om lokalisering i Europa har redan ställts varför vi ser med tillförsikt fram emot detta arbete under
våren.