Affärssystemet uppdateras till Pyramid 3,39 SP9
Vi har väntat länge med att göra denna uppdatering för att vara på den (som alltid) den säkra sidan. Nu har vi provat ut och bestämt att
uppdatering kommer att ske vecka 32 med intern utbildning vecka 33.
Med den nya uppdateringen kommer fler möjligheter och vi förväntar oss att komma tillbaka under hösten. Vårt företag i Kina kan nu också
använda samma affärssystem som vi har vilket kommer att förenkla vår hantering.