Ny telefonväxel
Vi investerar i ny telefonväxel med IP uppkoppling mot våra filialer. En investering på detta var nödvändigt med tanke på
dom nyanställningar som görs för att möta den ökade efterfrågan.