Omsättnings ökning större än förväntad.
Omsättningsökningen på Ramo Gruppen har varit större än förväntat. Vi ser att det arbete som vi under några år har lagt
ned också lönar sig. En stor förklaring till vår ökning är, drastiskt minskade reklamationer med nya rutiner. Investeringarna i
mätteknik och kunskap har gjort att vi mer än halverat antal reklamationer. I vår strävan att hålla en ledande nivå inom
kvalité för skärande bearbetning så har tjänsten som kvalitets ansvarig tillsatts av en person.