Z-MESSE i Leipzig
Tillsammans med vårt företag i Kina ställde vi ut på Z-MESSE Leipzig 2007.
Intresset var bra och många nya kundkontakter togs. Ramo har för avsikt att öka på exportmarknaden och kommer under hösten att göra ännu en satsning på exporten.