ISO 9001:2000 Revision
Under Februari månad har vi haft revision enligt ISO 9001:2000.
Vi känner oss stolta då vi även denna gången kunnat visa vår verksamhet och fungerande kvalitets system för vårt certifierings organ. Det blev en liten påpekan men inte större än att den skall vara åtgärdad till nästa revision om ett år. Besök oss gärna och låt oss förevisa vårt sätt att arbeta på.