PC-DEMIS PRO Steg 2
Under Januari gick personal ifrån Ramo klart sin utbildning om PC-DEMIS som vi har som styrsystem på våran mätmaskin här på
Ramo, denna utbildning på gick i två dagar och är Steg 2 i utbildningen i PC-DEMIS Pro.