Teoretisk grundutbildning i Form & Läge-Toleranser
Under Torsdagen den 11:e Januari genom gick all personal på Ramo en grundutbildning i Form & Läge Toleranser.