Teoretisk grundutbildning i Form & Läge Toleranser
Under två dagar har personal som jobbar på Ramos lager och kontor varit iväg på en Utbildning som innefattade Teoretisk
grundutbildning gällande Form & Läge Toleranser. Teoretisk och praktisk genomgång i KMM m a p lämplig fastsättning, referenser
och mätmetoder på utvalda kundobjekt. Kursen innefattade även Orientering om längdbegrepp, spårbarhet, mätresultat/mätosäkerhet
och värmepåverkan/längdutvidgning.