Återseende på Elmia i Jönköping!
Ramo har under flera år haft som tradition att vara en av
utställarna på Elmia subcontractor. I år kommer vi att visa
våra lösningar med förenklad hantering av ritningsbundna
artiklar. I vårt nya emballage kommer effektiviteten att öka
så väl hos oss som våra partners. Besök vår monter i
HALL D nr 02:69 så berättar vi mer.