Ramo fördjupar samarbete med tillverkare
Ifrån våra kunder har det under en längre tid funnits önskemål om egen tillverkning. Med det fördjupande samarbetet som nu har inletts kan vi nu säga att Ramo även kan leverera ifrån ”egen” tillverkning.