SS-EN ISO 9001:2000. Uppföljning
När det nu har gått ett år sedan vi fick vårt ISO 9001:2000 certifikat hade vi en uppföljning av detta i början av februari. De anmärkningar som vi fick kunde åtgärdas omgående och krävde inget återbesök.