SS-EN ISO 9001:2000
Den 5 februari gjorde vi en kvalitetsrevison av vårt kvalitetsledningssystem enligt SS-EN ISO 9001:2000. Detta resulterade i att vi vid 1:a tillfället kunde bli certifierade och vårt certifikat fick vi 2003-02-21.