Förrevision QS 9000
Slutet av oktober gjorde vi en förrevision av QS 9000. Syftet med denna var att finna de ev. fel eller brister som skulle kunna finnas. Detta resulterade i 18 B-anmärnkingar ( vilket vi accepterat som OK). Alla anmärkningar har genomarbetats och vårt mål är att kunna vara förberedd för QS9000 krav när sådan kan komma att finnas från våra partners.