Ändrade ägarförhållanden
Sedan 2002-04-05 finns Jonny von Rainals kvar som ensam ägare till företaget. Ramo har inga planer på att ändra sin verksamhet utan kommer att fortsätta som tidigare i Värnamo.