Zink – Nickel

ZINK-NICKEL

Zink-Nickel är en korrosionsskyddande elektrolytisk ytbehandling som passar till fästelement, och konstruktionsdetaljer som appliceras i extremt korrosiv miljö. Temperaturområde <+300oC. Zinkskiktet är legerat med 12-15% nickel, som klarar Nickel-avgivningskraven enligt SS-EN 1811. Zinkskiktets tjocklek kan anpassas till kundkrav, men är normalt sett 5-8 μm. Ytbehandlingarna kan kompletteras med sealer, för att få friktionsstyrda fästelement och öka korrosionsskyddet.

Vi erbjuder zink-nickel i trumma.