Termosil

 

Termomekaniskt sinterskikt
Process för att erhålla fasthäftande silverglänsande skikt på zinkaluminiumbas med enastående korrosionskydds- och glidegenskaper.

Godset (massartiklar som skruvar,plattor, fjäderelement, kedjor osv.) förbehandlas kemiskt mekaniskt och beläggs därpå med en vattenbaserad metalldispersion i ”dopprotations-process” och sintras.

Helt krom fritt
Genom en speciell efterbehandling inertiseras skiktet kemiskt. De skikt som bildas innehåller enligt Volvo-norm 5713-102 inga krom-VI-joner.

Friktionskoefficienten (µ medel) hos behandlad skruv ligger på ca 0,11. Skikttjockleken ligger i medeltal på ca. 6-8 µm.

Korrosionskyddet hos termosilbelagda detaljer ligger på ca 720-1000 timmar. Saltdimtest utan rödrost enligt DIN 50021 resp. ASTM B117. Skiktet är värmebeständigt upp till 280°C. Risken för väteförsprödning (väteinitierat sprödbrott) är utesluten.

Standard färger är silver och svart.

Kontakta oss för provbehandling och frågeställningar!