Aluminium

MATERIALÖVERSÄTTNINGAR – ALUMINIUM

Teknisk information

ytklasser

toleranser

HÅLLFASTSVÄRDEN FÖR VALSADE PRODUKTER

HÅLLFASTSVÄRDEN FÖR EXTRUDERADE PRODUKTER

Fysikaliska värden

Kemisk sammansättning

Legeringsöversättning

Tillståndsbeteckningar