Svarvning Axlar

Dimensioner:
Ifrån 1-300mm i diameter. Längdsvarvning upp till flera meter. Invändig
och utvändig bearbetning i alla varierande dimensioner.

Maskintyp:
Längdsvarvning, bearbetning för Centerlesslipning, Hening, Kilspår, Planslipning, Polering m.m

Seriestorlekar:
Ifrån en styck och uppåt.