Härdning

Corr-i-dur eller Nitrokarburering (se mer info i pdf).

Över 100 olika varumärken för samma processer.
Läs lite mer vad våra härdverkstäder skriver.
I vardags mun beskrivs det enklast som nitrokarburering + postoxidation (”Nitrosvart”)

Behöver du endast en högre hårdhet på ytan? Nitrering, nitrokarburering eller postoxidering är härdmetoder som ger detaljerna en högre slitstyrka samt bättre hållfasthet.
Behöver produkten ett extra gott rostskydd väljer man postoxidering som utförs i samband med nitrokarburering.
Det gemensamma med alla dessa härdmetoder är att det är lågtemperaturbehandlingar vilket ger ingen eller en försumbar formförändring på de härdade detaljerna.

Hårdheten på ytan bestäms av vilket material man väljer och på vilket sätt man härdar.
Godset tvättas och chargeras i ugn och processerna sker med stängd lucka. Kvävgas, lustgas, ammoniak samt koldioxid är gaser som används, beroende på metod.
All data från körningarna sparas i en datalogger för spårbarhet bakåt, för att kvalitetssäkra härdprocessen.

På ritning bör alltid tjocklek på föreningszonen anges och härddjupet. Mätning av det härdade godset kan efter behandling ske genom bla MikroVickersmetoden.

*Klicka på bilderna för att läsa dokumenten.