Delta Protekt / Delta tone

DELTA-TONE
Delta-Tone består av zink- och aluminiumpartiklar som hålls samman av oorganiskt bindermedel. Därigenom åstadkoms en effektiv korrosionsbarriär även vid mycket tunna skikt.
Redan vid 8-10 µm uppnår man vid ett saltdimtest enligt DIN 50021 SS en hållbarhet på mer än 480 timmar innan grundmetallen börjar korrodera.

Under härdningen uppstår vid ca 200°C en kemisk reaktion under ca 20 min. Därvid ingår Delta-Tone i en tät förening med den underliggande metallen. Härdade metalldelar tar ingen skada vid så låg temperatur och behandlingen med Delta-Tone innebär ingen risk för vätessprödhet.

Delta-Tone påföres i allmänhet i 4-10 µm tjocka skikt. Skikttjockleken kan varieras och korrosionsskyddet anpassas till de krav som ställs i varje enskilt fall.

Miljöaspekt:
Innehåller organiska lösningsmedel som avdunstar vid härdning.

Miljöeffekt:
Medverkar till bildande av fotokemiska oxidanter bl.a marknära ozon.

Källa: Ytbehandlingsgruppen

DELTA-SEAL
Delta-Seal har utvecklats som toppbeläggning i samband med Delta-Tone.
Dess främsta egenskaper är:

Enastående vidhäftning
Inga tungmetaller
Hög hårdhet i förening med stor flexibilitet
Mycket låga friktionsvärden
Elektrisk isoleringseffekt
Utmärkt kemisk motståndskraft

Miljöaspekt:
Innehåller organiska lösningsmedel som avdunstar vid härdning.

Miljöeffekt:
Medverkar till bildande av fotokemiska oxidanter bl.a marknära ozon.