Dacrolit / Dacromet

Dacrolit är en beläggning som består av zink- och aluminiumflagor i ett bindemedel av kromat.
Beläggningen blir jämnt fördelad utan svaga ställen påskuggade partier. Den är metallgrå med sidenmatt yta.

Dacrolit bibehåller sin korrosionskyddande förmåga i temperaturer upp till 250 grader. Elförzinkningens kromskikt bryts ner vid 70 grader.

På senare år har allergiproblem i samband med Cr6+ (sexvärt krom) aktualiserats. Dacroliten klarar gränsvärden uppsatta av bilindustrin.

Svartfärgad Dacrolit erhålls genom ett organiskt toppskikt.

Sammanfattning:

Med Dacrolitmetoden har vi fått en beläggning som:

  • är anodisk i förhållande till stål.
  • ger ett överlägset korrosionsskydd
  • ej ger upphov till väteförsprödning.
  • ligger under gränsvärdet för Cr6+.

Källa: Sveriges Galvanotekniska Förening