Kvalitet / Miljö

Kvalité enligt SS-EN ISO 9001:2015

Kvalitetspolicy
Vi ska följa gällande lagar, krav och förordningar.
Vi ska även arbeta för ständiga förbättringar genom motiverad och engagerad personal, vilket borgar för att leva upp till eller överskrida de krav och förväntningar som våra kunder har rätt att ställa på oss.
Vårt mål är att erbjuda förstklassig kvalitet och service genom hela värdekedjan balanserat med kostnadsmedvetenhet som ska leda till konkurrenskraftiga priser.
Resultatet ska leda till ökat värde för kunden.

Era krav – vår utmaning
Vi utgår från kundens kvalitetskrav och servicenivå som blir den fastställda normen som gäller från kontraktsgenomgång genom hela flödet från produktion till slutleverans. Kvalitetskontroll sker mot fastställda dokument redan hos tillverkaren, motkontroller mot samma dokument sker vid mottagande av leveranser på Ramos centrallager i Värnamo. Dokumenten arkiveras på Ramo för eventuell efterkontroll om kunden så önskar. Ramo ansvarar för att produkterna finns tillgängliga för leverans inom 5 arbetsdagar.

Uppförandekod

Grunden för uppförandekoden är Ramos kärnvärden som vägleder oss i allt vi gör. Ramo efterlever FNs Global Compact, och uppförandekoden bygger på dess 10 principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. Principerna i uppförandekoden baseras även på FNs deklaration om mänskliga rättigheter och ILOs kärnkonventioner om rättigheter i arbetslivet

Miljö enligt ISO 14001:2015

Miljöpolicy
Vi ska följa gällande lagar, krav och förordningar.
Vi ska arbeta med förebyggande åtgärder för att minska risken av föroreningar. Vårt åtagande om ständiga förbättringar för att kontinuerligt minska vår miljöpåverkan, innebär att allt arbete och viktiga beslut alltid skall tas med hänsyn till miljön genom hela värdekedjan.
Genom ett aktivt miljöarbete kan vi alla bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Miljön – vår gemensamma utmaning
Effektiva produktionsmetoder, liten kassaktionsgrad, konsolidering av transporter är en del av momenten för att minska inverkan på vår miljö.

RoHS & REACH Direktiv försäkran om överensstämmelse.
RoHS är EU Direktiv och står för användning och begränsning av farliga ämnen i produkter.
REACH är EU Direktiv och står för registrering och begränsning samt hantering av kemikalier.

Läs mer om försäkran om överenskommelse »

mpgLadda ner film om kvalitet

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Ramoonline-rod horizontell

Back to top