2007

2007-11-19
Inköp av miljövänlig Detaljtvätt
För att kunna till godo se kundens behov har vi på Ramo under november månad investerat i en Miljövänlig Detaljtvätt.

2007-11-06/09
Elmia Jönköping
Förändring och förbättring sker ständigt hos oss och nu är det dags att presentera några.
Lite av vad Ni kan förvänta Er hos oss sedan förra året är:

  • Emballage och streckkods hantering
  • Kvalitets dokumentation
  • Material kommunikation
  • Inspektions rapporter vid leverans
  • Expansions planer

Besök vår monter i Tipshallen D02:69

2007-10-02 / 2007-11-06
Leverantörs utbildning hos kund!
Ett led i vår utveckling med våra kunder är att vara "lyhörda".
Ramo har under hösten genomgått komprimerad leverantörsutbildning hos Väderstad Verken AB.
Utbildningen är en avrundning av det arbete som Ramo gjort tillsammans med Väderstad på kvalitets sidan. Ramo har varit
behjälplig med införande av Väderstads egna kvalitets krav motsvarande PPAP, material översättningar etc.
Inför Väderstads införande av standard gjorde bla Stefan Jingbratt studie av Ramo´s kvalitets system. Vi arbetade tillsammans
ut en del av direktiven som utmynnade i VSQP2008 med bla "10005771 VPA-VVAB" (motsvarande krav hos bilindustrin typ PPAP). Syftet ifrån
Väderstad har varit att ge oss ökad kunskap och förmåga att arbeta vidare mer internt hos dem, tillsammans med de tekniker
och metoder som används för att öka kvaliteten. Leveransprecision och lönsamhet är nyckel områden som utbildningen skall utmynna i.
En del av innehållet i kursen är nytt för Ramo men att arbeta tillsammans med kunder på detta sätt har vi satt stort värde på.
Kursen leds av Lars Almhem Consultion AB som har förflutet ifrån bilindustrin Saab, Volvo med kvalitets och produktions ansvar.

2007-09-25
Fördjupad kontakt med bilindustrin i södra Europa Vi har sedan en tid tillbaka genomgått en utvärdering av en av de största underleverantörerna till Spansk, Fransk och Japansk bilindustri. Sedan september i år har vi med hjälp av Centrala avtal fått möjlighet att gå vidare till alla enheterna i Europa. Vi ser också möjlighet att kunna erbjuda våra tjänster i Kina där marknaden växer
för den syd Europeiska bilindustrin. Vårt mål är att komma till slutliga förhandlingar under 2008 och att detta skall leda till en fortsatt
expansion av våran grupp. Förfrågan om lokalisering i Europa har redan ställts varför vi ser med tillförsikt fram emot detta arbete under
våren.

2007-08-13
Affärssystemet uppdateras till Pyramid 3,39 SP9
Vi har väntat länge med att göra denna uppdatering för att vara på den (som alltid) den säkra sidan. Nu har vi provat ut och bestämt att
uppdatering kommer att ske vecka 32 med intern utbildning vecka 33.
Med den nya uppdateringen kommer fler möjligheter och vi förväntar oss att komma tillbaka under hösten. Vårt företag i Kina kan nu också
använda samma affärssystem som vi har vilket kommer att förenkla vår hantering.

2007-06-20
Nya tjänster tillsatta
Ramo förstärker marknads sidan med två säljare samt en Sälj & inköpskoordinator.

2007-06-13
Ny telefonväxel
Vi investerar i ny telefonväxel med IP uppkoppling mot våra filialer. En investering på detta var nödvändigt med tanke på
dom nyanställningar som görs för att möta den ökade efterfrågan.

2007-05-01
Omsättnings ökning större än förväntad.
Omsättningsökningen på Ramo Gruppen har varit större än förväntat. Vi ser att det arbete som vi under några år har lagt
ned också lönar sig. En stor förklaring till vår ökning är, drastiskt minskade reklamationer med nya rutiner. Investeringarna i
mätteknik och kunskap har gjort att vi mer än halverat antal reklamationer. I vår strävan att hålla en ledande nivå inom
kvalité för skärande bearbetning så har tjänsten som kvalitets ansvarig tillsatts av en person.

2007-03-13
Z-MESSE i Leipzig
Tillsammans med vårt företag i Kina ställde vi ut på Z-MESSE Leipzig 2007.
Intresset var bra och många nya kundkontakter togs. Ramo har för avsikt att öka på exportmarknaden och kommer under hösten att göra ännu en satsning på exporten.

2007-02-15
ISO 9001:2000 Revision
Under Februari månad har vi haft revision enligt ISO 9001:2000.
Vi känner oss stolta då vi även denna gången kunnat visa vår verksamhet och fungerande kvalitets system för vårt certifierings organ. Det blev en liten påpekan men inte större än att den skall vara åtgärdad till nästa revision om ett år. Besök oss gärna och låt oss förevisa vårt sätt att arbeta på.

2007-01-15
PC-DEMIS PRO Steg 2
Under Januari gick personal ifrån Ramo klart sin utbildning om PC-DEMIS som vi har som styrsystem på våran mätmaskin här på
Ramo, denna utbildning på gick i två dagar och är Steg 2 i utbildningen i PC-DEMIS Pro.

2007-01-11
Teoretisk grundutbildning i Form & Läge-Toleranser
Under Torsdagen den 11:e Januari genom gick all personal på Ramo en grundutbildning i Form & Läge Toleranser.

2007-01-10
Teoretisk grundutbildning i Form & Läge Toleranser
Under två dagar har personal som jobbar på Ramos lager och kontor varit iväg på en Utbildning som innefattade Teoretisk
grundutbildning gällande Form & Läge Toleranser. Teoretisk och praktisk genomgång i KMM m a p lämplig fastsättning, referenser
och mätmetoder på utvalda kundobjekt. Kursen innefattade även Orientering om längdbegrepp, spårbarhet, mätresultat/mätosäkerhet
och värmepåverkan/längdutvidgning.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Ramoonline-rod horizontell

Back to top