2013-11-05
Uppgradering av affärs systemet och server är på börjad och kommer att ske löpande under 4 månader.
Genom detta skapar vi förutsättningar för framtiden!

2013-08-01
Ramo centraliserar verksamheten till Värnamo.
Filialen i Halmstad flyttas hem och nu finns alla på samma plats.
Dock öppnas möjligheterna för personalen att ha mer individuellt inflytande på sitt arbete.
Ramo vill vara tidigt ut med att ha hög flexibilitet och erbjuder även möjlighet till distans arbete.

2013-04-23
Ramo bygger ett eget LABB!
Ni kan vara trygga med artiklar ifrån Ramo Group!
I enlighet med RoHs direktiven behöver vi utföra tester hos oss.
I vårt nya laboratorium kommer vi att utföra analys på 6-värt krom.
Enligt EN 1525:2006 kan vi med större säkerhet fastställa att ytbehandlingen håller vad den lovar.
RoHS begränsar användningen av följande sex ämnen:
" Kvicksilver (Hg)
" Kadmium (Cd)
" Bly (Pb)
" Sexvärt krom (Cr6+)
" Polybromerade bifenyler (PBB)
" Polybromerade difenyletrar (PBDE)

2013-02-04
Ramo inför mål med systematiskt arbetsmiljö.
OHSAS 18001:2007/AFS 2001:1
För oss är det viktigt att vi strävar efter bra arbetsmiljö hos oss och våra partner.
Lagstiftningen kring arbetsmiljö blir alltmer strikt. Överhuvudtaget går utvecklingen mot en bättre arbetsmiljö.
Organisationers ekonomiska policy utvecklas och personalstyrning och andra verktyg används i ökad utsträckning.
Det blir alltså allt viktigare för varje typ av organisation att förverkliga en bra arbetsmiljö.
Det görs genom att säkerhetsrisker och arbetsmiljö granskas. Med hjälp av granskningen genomförs förbättringar av verksamheten, produkterna och tjänsterna.
Att förbättra arbetsmiljön ger en hållbar utveckling och nya utmaningar.
Vårt mål är att bli certifierade inom något år.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Ramoonline-rod horizontell

Back to top