2014

2014-11-25
Revision ISO 14001:2004 (Förnyelse av certifikat) / ISO 9001:2008 (Förnyelse av certifikat).
Syftet med revisionen var att säkerställa att ledningssystemet underhölls, uppdaterades och är effektivt för att möta verksamhetens mål.
1 mindre alvarlig avvikelse (B) blev resultatet.
Ramo fick ännu en gång kvitto på att vi arbetar mot rätt mål. Vi har en hög nivå på vårt kvalitets tänkande och arbete.

2014-11-17
En framgångsrik mässa i Jönköping är bakom oss!
Vår marknadsstrategi är att synas vartannat år och verka det andra!
Kontakta oss gärna och tack för alla besök i vår monter B04:39.

2014-11-13
Ramo Group avyttrar en del i den Ungerska marknaden!
Genom att samordna även administrationen i Värnamo blir vi effektivare!
Vi kan då engagerar oss mer i den Kinesiska tillverkningen!

2014-11-01
Ny grafisk profil är framtagen tillsammans med XXL i Värnamo.
I samband med detta byter vi också logo vilket sker succesivt under vintern.
Till Elmia Subcontractor 2014- kommer vi att vara färdiga med det mesta och hoppas vi.
 
2014-10-01
Materialanalys görs numera av oss själva.
En av våra större investeringar sett till krav.
Ramo investerar i egen Spectrometer Q4 Tasman ifrån Bruker.
Vi ser ett stort behov av att verifiera att rätt material kommer till oss.
De senaste åren har det gjort analys på allt inkommande material, vilket ledde fram till denna investering.
Nu vet vi att mycket inte stämmer. Av den anledningen vill vi inte vilse leda våra kunder med material intyg som vi inte själva kan verifiera.
 
2014-09-01
Byter namn till RAMO AB.
Vi har allt sedan starten blivit förväxlade med råmaterial leverantörer.
Fler aktörer kallar sig också vid namn MATERIAL utan att vi på RAMO har något gemensamt.
 
2014-04-01
Ramo bygger VIP LOUNGE i Värnamo.
Symboliskt med att vi ständigt är ute och reser har vi nu skapat en lounge till våra kunder att koppla av i.
Stanna gärna till hos oss och se era detaljer dock in i de olika terminalerna.
Här har vi nu en miljö mitt i verksamheten där vi är med när det händer.
 
 
2014-02-06
Vi jagar 0-ppm!
Ny utrustning för att nå målet 0-FEL.
Lufttolkar för axlar och hål har anlänt. Nu förs de in vårt Labratory Scope.
När ni har behov av större serier och höga krav Ramo Group så är vi väl förbereda.
Vi lufttolkar krav ned till 2my noggrannhet. 

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Ramoonline-rod horizontell

Back to top